مظفرمیکائیلی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مظفرمیکائیلی
آرشیو وبلاگ
      دنیا ()
  نویسنده: مظفرمیکائیلی - شنبه ۱٢ تیر ،۱۳٩٥

شیلام عرض وشدخانم خوشجلاهاوآقاهای محترم!!!....درسلامتی کامل به سرمیبرین هو؟؟؟!!!!....آیاااااااااااااااااا!!!!...چه خفراااااااااااااااااااا!!!...آرله درست بیدمن کم پیدابیدم ولی شرمندتون بیدم!!!....به مولافعلن پیشتون نمی تونم بیام هروقت سرحال وشدم ویام وبلاگتون رووخونم!!!....حوصلشونداااااااااااااااااااالم خب دیگه!!!!....فک نکنین حوصله نوشته هاتون روندالمااااااااااا!!!...فقط حوصله نت روندااااااااااااالم!!!...این آپم هم به عشق مامان جون گلم ومامان های گل شماهاوزدم....ایشاله همیشه سایه مامان های خوشجلتون بالاسرتون باشه....قدرمامان هاتون روودونین آجی وداداشای گلم....روزمامان های گل وگلابتون مفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالک بید....مامان هامون ازمن وتوچیزی توقع ندااااااااااااااااااااااااااااااااالن!!!!.... همین که دخملها وپسملهای خوفی خوفی واسشون باشیم وباعث افتخارشون باشیم باشیم واسشون یه دنیاکافیه وبهترین هدیه بید....بوسه بارونش وکنین...یابایه شاخه گل قرمزخوشجل شادش وووووووووووووووووووکنین....الحق راست وگفتن بهشت زیرپای مادران بید....ای ول...مامان جون جیگمل طلای خودم توبهترین  گل زندگی منی....ماه من سنگ صبورمن تواوج تمام خوبی هاوزیبایی هاهستی....بالبخندتوجون وگیرم وباغم توچشمانم پراشک میشه ودلم میگیره....مامان جون نازم الهی فدات بشم وعاشقانه تورومی پرستمت....مامانی من توهمه زندگی منی عزیزدلکم....ازت ممنونم واسم مادری وپدری وکردی وبه امیدآن روزباعث افتخارت بشم مامانی جوووووووووووووووووووووووووووووووونم....دوستت داااااااااااااااااااااااااااااااااالم مامانی گلم....منوببخش گاهی وقتهاباهات نامهربون بیدم!!!....منوببخش گاهی وقتهاباعث نگرانیت وشم!!!....منوببخش که توکودکی چه قدواسه بزرگ کردن من سختی وکشیدی الهی پیش مرگت وشم!!!...این قددوستت دااااااااااااالم که نی دونم که چه قدوتاکجادوستت داااااااااااااالم!!!....یعنی دوست داشتنم تاندااااااااااااااااشته بیدجیگرطلا!!!!....میبوسمت نانااااااااااااااااااااااازمن....وای من چه قده دوستت دالم عشق من مامان جون عزیزترازجونم....همین جاجلوی دیدهمه کف پاتوبوس بارون وکنم...فداااااااااااااااااااااااااات وشم....

 

 

 

****...مامان جون عزیزترازجونم روزت مفالک نانازمن...****

 

 

 

****...خدا یکی ومادرهم یکی...****

****...که اگه نباشد یعنی نیستی...****

 

 

 

****...مامان جونم خودت گل بیدی اماواست گل آوردم فداتشم...****

****...ایشاله عمرنازت مثل گل نننننننننننباشه عزیزدلکم...****

****...عاشقتم به مولاااااااااااااااااااا...وجودت بهم آرامش میده...****

****...لبخندت بهم جون میده ودستان زحمتکشتوبوسه بارون ووووووووووووووووووکنم عزیزکم...****

****...توفرشته خدابیدی مهربون من...****

****...تویعنی عشق...تویعنی خودخودت که عشق منی...****

****...سنی چوخ سویرم مامان جون جیگرطلام...****

****...مامانی نازم یه روزبشه زحمات بی دریغتوجبران وکنم فدای تووقربون وجودنازت وووووووووووووووووووشم...****

****...دوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دالم مادرمهربون وپاک من...****

 

 

****...به مامان برزگ گلم هم تبریک وگوئم چون واسه من ومامانیم خیلی زحمت وکشیده ویه تبریک مخصوص هم به مامان؟؟؟؟!!!!...خودش میدونه کی بید!!!!...آرله نانازفهمیدی دیگه!!!!....ای ول!!!....حالااین جاروداشته باااااااااااااااااااااش!!!!....نیگاه وکن میفهمی جیگر!!!...نیگاه ووووووووووووووووووووووووووووووووکردی!!!!....هه هه!!!!...دمت گرم!!!...خوشت ویومدآیاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا!!!...حال وکردیااااااااا!!!!...1...2...3...بوووووووووووووووووووووووووووووس...****

 

****...اسماجوووووووووووووونم تفلدت مفالک...آخیه 24ساله وشدی فداتشم!!!...ایشاله هزارسال باشوهرگلت زندگی خوش وخرم زندگی وکنین...وچندتابچه قدونیم قددوروبرتون رووگیرن وازسروکلتون ورن بالا!!!!....وای مامانی اسماچه قدبهت ویادخانمی!!!...****

 

 

****...خیلی فک زدماااااااااااااااا!!!!...شرمندتون بیدم!!!...بای تاهای همتون!!!!...مواظب خودتون باشین آجی وداداشای گلم...درپناه حق...اذذذذذذذذذذذت زیاد...****

 

 

mahshidemo

 

****...این چی بیدش آیاااااااااااااااا!!!!!!!!...اوه !!!...هه هه!!!...****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه ۱۳۸٩/۳/٩ حس وحال: ۶:٠۸ ‎ق.ظ پرحرفی ازدهن خوشجل وموشجل:㋡mahshidemogirl13دخملی ازدخملکهای دنیای کوشولو㋡ فک زدن آجی وداداشای جیگملی واسه آجیتون فک وزنین...دی(164)

glitter-graphics.com

Kiss Icons
فک زدن اموزچی بیدش:نفردوم وشدم توسایت خدمات روزگذر...دی

 

 

****...سلام عرض شدآجی وداداشای عزیزم...خوف بیدین!!!...****

حالمونپرسین زیرابرای این که!!!!...دی

بعدش ایشاله شوماخوف باشین!!!...دی

فقط ویومدم وگوئم که دنیای کوشولوی دخملی((مهشیداموجیگملی)) رتبه دوم درسایت خدمات روزگذروشده بید...تبریک نمیگین بهم!!!...ازتک تکتون ممنون بیدم که هواموداشتین وروی کدلوگوانتخاب وبلاگ برترکلیک کردین...میسی میسی...ایشاله جبران وکنم آجی وداداشای گلم...واینم بگم جون شوماهاوبلاگ کسی نرفتم!!!!...فعلن حوصلشونداااااااااااااااااااااااالم!!!...میام جبران ووووووووووووووووووووووکنم!!!...دوستتون دااااااااااااااااااالم...اذت زیاد...

http://roozgozar.com/topblog/

اینم سایتی که من رتبه دوم وشدم برین   توسایت روزگذروروی انتخاب وبلاگ  برتر کلیک وکنین واسم آجی مهشیداموجیگملیتون روببینین!!!...قالبهای خوشجلی هم داله!!!!...بای...حوصله فک زدن ندالم...باییییییییییییییییییییییییییی...

 

 

 

 

****...فعلن نمیام وبتون شرمنده روی ماهتون بیددددددددددددددددددددددددددم...به مولاحسش نیست...**** 

شنبه ۱۳۸٩/۳/۱ حس وحال: ۶:۳۸ ‎ق.ظ پرحرفی ازدهن خوشجل وموشجل:㋡mahshidemogirl13دخملی ازدخملکهای دنیای کوشولو㋡ فک زدن آجی وداداشای جیگملی واسه آجیتون فک وزنین...دی(غیر فعال)

glitter-graphics.com

Kiss Icons
فک وزدن اموزچی بیدش:هه هه...دی

 

 

 

****..سام علیکم بروبچس جیگملی...چطورمطوربیدین آیا!!!...****

منم 50خوف بیددددددم و50خوف نبیددددددددددم!!!!....

****....هیییییییییییییییییییییی...****

شماهاچه خفررررررررررررر!!!...خطری که تهدیدتون نوکنه آیااااااااااا!!!...هه هه!!!...چی داش جووووووووووووووووووووون!!!...

 

من الان ازکی وخوام برم سونوگرافی مامی جونمومی پیچونم ونمیرم !!!...یکبارورفتم دکی جون وگفت:دوباره بایدآزمایش وسونوگرافی واسه کلیه  ام ودم!!!...این دفعه که ورفتم بازورمامی جون نانازم وووووووووورفتم!!!...هه هه!!!...خب سونوگرافی دوست نمی دااااااااااااااااالم دیگه!!!...دی:...

 

برای عفونتم دکی ورفتم چندتاکپسول بهم وداد!!!...آقاجون این کپسول هاحساسیت وداشتم صورتم الان میسوزه واینگاری که آبله مرغون وگرفتی اون جوروشدم!!!...صورتم بدشده بید!!!...

**************

 

****...این واسه شماآجی وداداشای جیگملی بیدش...گوش وکنین!!!...****

...هرگاه دفترمحبت روورق وزدی جوجوجونم!!!...

...هرگاه زیر پایت خش خش برگها را احساس کردی پیشی جونم!!!...

...هرگاه در میان ستارگان آسمان تک ستاره ای خاموش دیدی جیگملی جونم !!!...
...برای یکبار در گوشه ای از ذهن خودت اموعزیزکم وآجی وداداشای نانازم!!!...

...نه به زبان ====>>>>بلکه از ته قلبت بگووووووووووووو:...

*****یادت بخیرمهشیداموجیگملی!!!...هه هه...دی::... ****

 

**************

****....ازاین شعره خیلی خوشم ویومدیه جورایی توذهنم بیدش...خیلی دوسش میدااااااااااااالم...****

 

...حافظه روحال وکنی آیااااااااااااا!!!... 

 

 

...خداجونم باتوام!!!...

...میشنوی صدای دخملی رو!!!...

 

...یک کمی معجزه کن خداجونم!!!...

...چند تا دوست برایم بفرست!!!...

...جعبه ای از لبخند!!!...

...نامه ای هم بفرست!!!...

...کوچه های دل!!!...

.

.

.

 

...باز خلوت شده است!!!...

...قبل از اینکه برسم!!!...

...دوستی را بردند!!!...

یک نفر گفت: به من!!!...

...باز دیر ویومدی!!!...

...دوست قسمت شده است!!!...

.

.

.

...با توام با تو خداجونم!!!...

...یک دل قلابی!!!...

...یک دل خیلی بد!!!...

...چقدر می ارزدآیا؟!!!...

...من که هرجا ورفتم!!!...

 

...جار زدم!!!...

...یه قلب مجانی!!!...

...بدوین بدوین بدوین!!!...

...که قیمتش یه لبخندبیدش!!!...

...ولی افسوس کسی یه نیم نیگاهی هم نکرد!!!...

.

.

.

...باتوام خداجونم!!!...

...بیااین دل رووردار!!!...

...بیاواسه خودخودت خداجونم!!!...

 

  

پاورقی 1دخملی اموجیگملی:))وگوئم ساعت 9شب پای کامپی نشینین!!!...آخه ودونین ساعت 9شب چه خفربیدش!!!...لطفاجنبه داشته باشین وخواستم شوخی وکنم!!!...من قلبون همتون ورم !!!...

**************

پاورقی 2دخملی اموجیگملی:))فک وکنم کامپیم آخرای عمرشه!!!... یواش یواش همه اعضای بدنش داله داغون وشه!!!...دستش هم که ((موس))بیدش داله ازکارویفته!!!...آخیه الفاتحه الصلوات!!!...

 

**************

پاورقی 3دخملی اموجیگملی:))دنیانخواست فدات بشم!!!...آهنگ وبم ازعلی عبدالماکی بیدش!!!...خیلی دوسش میدالم!!!...

 

**************

پاورقی 4دخملی اموجیگملی:)) اسماجون جیگملم وفاطی جون وسمی ناناز همشهری خودم حرفیدم این قده حال وداد!!!...یه دوست نتی هم دالم اسمش یگانه جون بیدش این قده باهم خوف بیدیم دلتون بسوزه قراره هموببینیم!!!...دوست جون خودم پری جیگرررررررررررررررم هم دعاوکنین!!!بعدش تووبلاگ مامی شدم !!!...مامی اموجیگملی  دخمل گلم آرامش جون بیدم!!!...هه هه...هه هه...دی:...

 

 

 

 

 

****دیگه چه قدفک وزدمااااااااااااااااخداوکیلی!!!...شرمنده اخلاق ورزشیکاریتون بیدم!!!...هه هه...اذت زیاد...دست حق وعلی یارتون....خدانگه دارتون...درپناه حق...دوستوووووووووون دالم...بوووووووووووس...مواظب خودتن خیلی باشین...تنهام نگذارینااااااااااااااا!!!...بابایییییییییییی...جون شمابروبچس ورفتم دیگه!!!...دی:...****

...یه چی وگوئم!!!... این وراهم تشریف ویارین!!!...میسی که ویومدی خوشجل موشجیل خانوم وجیگمل آقایی...بوووووووووووووووووووووس...

 

 

 

****...وگذارین درآخریه آدامس بادوکنم!!!...بعدش گوشاتون رووگیرین!!!...دی:...****

 

 

****...اذت زیااااااااااااااااااااااااااد...****

****...خداجونم عقش منی توووووووووو...****

 

****...دعایادتتون نره هااااااااااااااااا!!!...ای ول...دی:...****

 

 

سه‌شنبه ۱۳۸٩/٢/۱۴ حس وحال: ۳:۴٠ ‎ق.ظ پرحرفی ازدهن خوشجل وموشجل:㋡mahshidemogirl13دخملی ازدخملکهای دنیای کوشولو㋡ فک زدن آجی وداداشای جیگملی واسه آجیتون فک وزنین...دی(418)

 

  نظرات ()
به پرشین بلاگ خوش آمدید نویسنده: پرشین بلاگ - شنبه ۱٢ تیر ،۱۳٩٥
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com
  نظرات ()
مطالب اخیر شنبه ۱٢ تیر ،۱۳٩٥ به پرشین بلاگ خوش آمدید
کلمات کلیدی وبلاگ  
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب